Daňové a účtovné poradenstvo

Zaoberáme sa vedením účtovníctva a daňovej evidencie.

Kontakt Napíšte nám

01

Pre koho sme tu

Pre malé i stredné firmy, neziskové organizácie a živnostníkov.

02

Prečo práve my?

Zastúpime Vás pred finančným úradom. Sledujeme zmeny v zákonoch a informujeme o tom.

03

Máme pre Vás náš tím

Mzdy a personalistika, doplnkové služby zamerané na trasnérové oceňovanie


Naše predstavenie

Spoľahlivý tím na vašej strane

Spoločnosť Ucto Team Global s.r.o. ponúka ekonomické a účtovné služby vo viacerých kategóriách (daňové poradenstvo a dane, účtovníctvo, mzdy a personalistika, doplnkové služby zamerané na transferové oceňovanie, konsolidáciu účtovných výkazov, digitalizáciu dokladov, dokumentácie, výkazov a účtovných kníh, spracovanie daní, zastupovania klientov pri daňových kontrolách, daňovú optimalizáciu, účtovanie R&D, projektov EU a ďalšie služby.

V dnešnej rýchlo sa meniacej legislatíve sú vyžadované zvýšené nároky na podnikateľov, či už pre fyzické alebo právnické osoby nielen pri plnení svojich zákonom stanovených povinností, ale najmä v oblasti plánovania nákladov a efektívneho riadenia podnikateľských rizík. Spoločnosť Ucto Team Global s.r.o. poskytuje služby klientom z krajín V4 (Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko).

Naše služby

Štandardné služby

Dane

Zabezpečujeme kompletný daňový servis pre právnické osoby ako aj fyzické osoby. Tento pozostáva od registrácie daní, daňového zastupovania v daňovom konaní, prípravu daňových priznaní a výkazov k všetkým typom daní, DPH a zastupovanie pri daňových kontrolách. Výhodou našich služieb je kombinácia znalostí z oblastí priamych a nepriamych daní a účtovníctva vrátane nastavenia a prispôsobenia týchto služieb aktuálnej stratégii každého individuálneho klienta.

Účtovníctvo

Ponúkame komplexné služby a poradenstvo v oblasti spracovania účtovníctva pre právnické a fyzické osoby. Spracujeme a vedieme účtovníctvo, rekonštruujeme účtovníctvo, vypracujeme účtovné výkazy v rámci účtovnej závierky pre jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a riešime konsolidované účtovné závierky.

Mzdy

Oblasť personalistiky a miezd je pod neustálymi zmenami a prináša podnikateľom najmä povinnosti a starosti spojené s vedením personálnej agendy, výpočtom miezd, zasielaním mesačných výkazov a hlásení, komunikácia s poisťovňami, ročné zúčtovania daní a odvodov atď. Mzdové účtovníctvo v našej spoločnosti spracovávajú pravidelne odborne školení zamestnanci, čo je nevyhnutná podmienka v spleti neustále sa meniacich zákonov a predpisov. Výstupy sú pripravované rýchlo, diskrétne a spoľahlivo. Po dohode zabezpečujeme aj vedenie archívu (elektronický a/alebo aj dokumentový) pre agendy mzdy a personalistika.

Špecializujeme sa na

1
Digitálny asistent (digitalizácia dokladov priamo u klienta)
2
Digitálny archív (vedenie archívu digitalizovaných dokumentov)
3
Konzultácie špecialistom
4
Konsolidované uzávierky
5
Transferové oceňovanie
6
Účtovanie R&D a EU projektov
Cenník

Cenník vybraných služieb

100 €/hod

Senior

35 €/hod

Junior

20 €/hod

Digitálny asistent

120 €

Balíček Podvojné účtovníctvo

80 €

Balíček Jednoduché účtovníctvo

120 €

Balíček Personalistika 10 HR

0,3 €/km

Cestovné náhrady

0,63-0,98 €/ks

Spracovanie jednej položky


Odporúčania

Naši spokojní klienti

Pezinok

PFCEU s.r.o.

Pezinok

WAKIVAKY j.s.a.

Pezinok

Smart Building Solutions j.s.a.

Česká republika

Elitmat Czech s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom

PROFIVIN s.r.o.

Pezinok

BCCLUB
Kontaktujte nás

Bezplatná prvá konzultácia